Introductie, implementatie en training

Redzaamheidslezen bij jou op school

Bij het Redzaamheidslezen gaat het om het nauwkeurig kunnen lezen, met een rustig tempo. Pas wanneer een leerling dit beheerst kan er nadruk worden gelegd op het snel lezen. Uit onderzoek blijkt dat het Redzaamheidslezen een positievere impact heeft op de leesvaardigheid van kinderen dan het racelezen. Brightskills kan ervoor zorgen dat het Redzaamheidslezen ook bij jou op school wordt ingevoerd.

Nauwkeurig en goed lezen

Wat is Redzaamheidslezen?

Veel scholen in het basisonderwijs gaan er nog steeds vanuit dat direct snel kunnen lezen ook goed lezen is (het “racelezen”). Uit onderzoek is echter gebleken dat snel lezen weinig positieve impact heeft op het begrijpend lezen. De nadruk op snel lezen zorgt ook voor gejaagdheid en spanning bij veel leerlingen, waardoor hun leesvaardigheid onnodig achterblijft.

Hierom heeft Luc Koning het Redzaamheidslezen ontwikkeld. Bij het Redzaamheidslezen gaat het juist om het nauwkeurig kunnen lezen, met een rustig tempo. Pas wanneer de leerling dit onder de knie heeft, kan het tempo worden opgevoerd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Redzaamheidslezen een positievere impact heeft op de (begrijpend) leesvaardigheid van kinderen dan het racelezen.

Hogere leesvaardigheid en zelfvertrouwen

Het effect van Redzaamheidslezen

Door het Redzaamheidslezen in te voeren zal de gejaagdheid in het lezen verdwijnen en er meer rust in het lezen komen. Kinderen verbeteren hun leesbegrip en krijgen meer plezier in het lezen. Kinderen zullen ook minder stress en spanning ervaren bij het afnemen van toetsen zoals de DMT en de AVI-toets. De leesvaardigheid verbetert zo in de breedte.

Brightskills is geaccrediteerd om het Redzaamheidslezen in te voeren op scholen in Nederland en Vlaanderen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op.

Redzaamheidslezen Trainingen & Implementaties

Basisinvoeringsprogramma Redzaamheidslezen

Wij verzorgen de eerste introductie en invoering bij jou op school.

Hierbij geven we aan het onderwijspersoneel een instructie over het redzaamheidslezen (dagdeel van 2 tot 3 uur). Hierbij komen alle facetten van de methode van het Redzaamheidslezen aan bod. Tevens gaan we in op hoe je de methode inzet, de wetenschappelijke onderbouwing, wat de meerwaarde is, hoe je het monitort en hoe je het structureel invoert.
Iedereen krijgt daarbij een handboek met werkboek. Dit bevat ook het invoeringsprogramma.

Compleet invoeringsprogramma Redzaamheidslezen

Dit bevat het basisinvoeringsprogramma, plus daarbij:

 • 1 extra training voor leerkrachten
 • 1 dagdeel extra begeleiding voor de focuslessen
 • 1 evaluatiedag
 • Extra materialen.

Bekijk hier ook meer informatie over onze implementaties van het Redzaamheidslezen

Vragen? Stel ze met het contactformulier onderaan deze pagina of bel ons op 013-2047022.

De pijlers van het Redzaamheidslezen

 • Gebruik van 4 soorten focuslessen in de klas (lessen in het bewust maken van niet racen bij het lezen en lessen in het kader van het belang van het voorstellend lezen)
 • Specifieke hulp als kinderen op of onder de redzaamheidslijn scoren.
 • Extra voorlichting aan leerkrachten en ouders
 • Aanpassing van de methodegebonden toetsen.
 • Een andere instructie bij de afname van de DMT-leeskaarten.
 • Eventueel ook de koppeling met Leeshelden. Dit is een hulpverleningsprogramma met leestechnieken en 424 leeskaarten.

  Informatieaanvraag Redzaamheidslezen

  Webshop