Onze oplossingen

Leermiddelen voor de toekomst

Brightskills biedt digitale leermiddelen die naadloos aansluiten op het aanleren van de diverse basisvaardigheden en hierbij ondersteuning bieden.

In het bijzonder zijn de leermiddelen van Brightskills gericht op het faciliteren van passend onderwijs voor rekenen, taal, lezen, schrijven, spelling, woordenschat en digitale vaardigheden.

Bekijk hier onze brochure

Ontzorging

Brightskills ontzorgt. Wij helpen basisscholen om een compleet en modern lespakket te bieden.

Groei

Brightskills staat voor groei. We willen kinderen laten ontwikkelen, en daarmee ook onze partners laten groeien.

Kwaliteit

De leermiddelen van Brightskills moeten voldoen aan strikte kwaliteitsnormen. Op deze manier bieden we het beste voor scholen en kinderen.

Samenwerken staat voorop

Met iedere partner gaan wij het gesprek aan. We bieden kwaliteitsmiddelen, waarbij er altijd maatwerk mogelijk is.

De leermiddelen van Brightskills

Calcularis

Hét hulpmiddel bij dyscalculie

Calcularis helpt kinderen en (jong)volwassenen bij het omgaan met rekenkundige uitdagingen. Door haar wetenschappelijke onderbouwing is Calcularis de beste oefensoftware die helpt bij dyscalculie.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat leerlingen na slechts 3 maanden gemiddeld 30% tot 45% meer rekenproblemen konden oplossen, waardoor hun angst voor wiskunde afnam.

Meer informatie over Calcularis

Orthograph

Hét hulpmiddel bij dyslexie

Orthograph bevordert de ontwikkeling van spelling en woordenschat. Het is hierdoor uitermate geschikt als hulpmiddel bij dyslexie en taaluitdagingen. Door haar wetenschappelijke onderbouwing is Orthograph de beste oefensoftware die helpt bij dyslexie.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat de gerichte training leidt tot neuroplastische veranderingen in de hersenen. Leerlingen met dyslexie hadden een verbetering van meer dan 30% na gemiddeld slechts 3 maanden oefenen.

Meer informatie over Orthograph

Leeshelden

Beter technisch leren lezen

De software van Leeshelden helpt leerlingen beter technisch te leren lezen. Het programma is daardoor uitermate effectief als voorbereiding op de DMT en AVI-toets. Naast het technisch leren lezen ontwikkelt de leerling ook het begrijpend lezen. Leeshelden stemt zich af op de specifieke leerbehoefte van de leerling.

Leeshelden is mede ontwikkeld om leerlingen met leesuitdagingen te helpen. Het is zowel op groepsniveau te gebruiken alsook bij individuele begeleidingstrajecten, voor alle zorgniveaus.

Meer informatie over Leeshelden

SprintPlus

Praktische tool bij lezen en schrijven

SprintPlus helpt kinderen, jongeren en volwassenen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen zoals dyslexie. Van jongs af aan kan SprintPlus ingezet worden om te remediëren en te oefenen. Je kunt er teksten of lessen mee voorbereiden.

SprintPlus bevordert de motivatie en de zelfstandigheid bij lezen en schrijven, zowel op school als daarbuiten.

Meer informatie over SprintPlus

Automatus

Adaptief automatiseren

Automatus is dé webapp om het rekenen te automatiseren. Bij Automatus moet je klas samenwerken om de verschillende landen te veroveren. Leerlingen blijven zo sterk gemotiveerd.

Ook werken leerlingen aan de hand van individuele doelen om hun vaardigheden bij het automatiseren te verbeteren. De applicatie is dus volledig adaptief, zodat ieder kind uitdaging heeft.

Meer informatie over Automatus

De Typetuin

Ontwikkeling typevaardigheid

In de Typetuin leren kinderen op een speelse manier blind én met 10 vingers typen. De gehele cursus is adaptief, waardoor ieder kind op zijn eigen niveau oefent.

Dit sluit perfect aan op ICT-basisvaardigheden en is een onderdeel van de 21st century skills.

Bekijk de website van Typetuin

Ervaringen van klanten

Leeshelden – Sharon Pauwe

Leeshelden is een duidelijk en overzichtelijk leermiddel, gericht op verschillende categorieën.

Sharon Pauwe
De Berkenschool, Hoogland / Lees het klantverhaal

Leeshelden – Ida van de Ven

Met Leeshelden weet je dat je de kinderen op een goed niveau leesonderwijs geeft.

Ida van de Ven
Basisschool St. Lambertus, Vessem

SprintPlus – Mirjam Treurniet

Doordat SprintPlus de tekst voorleest, komen de leerlingen veel beter tot tekstbegrip!

Mirjam Treurniet
Dr. Bekenkampschool, Groningen

21st century skills

Ontwikkelen van competenties

We zien dat universiteiten, opleidingsinstituten en vooral bedrijven kennis steeds minder belangrijk vinden. Er is een duidelijke verschuiving naar het aanleren van vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit en mediawijsheid.

Samengevat zijn dit 21st century skills. Deze zijn belangrijk omdat de wereld constant verandert. Het is aan ons om hierin mee te bewegen en onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.

Webshop