Onze oplossingen

Producten voor de toekomst

Brightskills biedt producten die naadloos aansluiten op het aanleren van de diverse 21ste eeuwse vaardigheden en hierbij ondersteuning bieden.

Door de digitalisering hebben we toegang gekregen tot een brede, nieuwe wereld: de digitale wereld. Met het aanleren van de 21st century skills worden leerlingen daar zo goed mogelijk op voorbereid.

ACTIE: Nu tot eind van dit schooljaar verstrekken wij Calcularis gratis aan je school!

Meld je nu aan.

Ontzorging

Brightskills ontzorgt. Wij helpen basisscholen om een compleet en modern lespakket te bieden.

Groei

Brightskills staat voor groei. We willen kinderen laten ontwikkelen, en daarmee ook onze partners laten groeien.

Kwaliteit

De producten van Brightskills moeten voldoen aan strikte kwaliteitsnormen. Op deze manier bieden we het beste voor scholen en kinderen.

Samenwerken staat voorop

Met iedere partner gaan wij het gesprek aan. We bieden kwaliteitsproducten, waarbij er altijd maatwerk mogelijk is.

Brightskills producten

Calcularis

Hét hulpmiddel bij dyscalculie

Je kunt Calcularis in onze webshop bestellen. Calcularis helpt kinderen en (jong)volwassenen bij het omgaan met rekenkundige uitdagingen. Door haar wetenschappelijke onderbouwing is Calcularis de beste oefensoftware die helpt bij dyscalculie.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat leerlingen na slechts 3 maanden gemiddeld 30% tot 45% meer rekenproblemen konden oplossen, waardoor hun angst voor wiskunde afnam.

Meer informatie over Calcularis

SprintPlus

Hét hulpmiddel bij dyslexie

Je kunt SprintPlus in onze webshop bestellen. SprintPlus helpt kinderen, jongeren en volwassenen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen zoals dyslexie. Van jongs af aan kan SprintPlus ingezet worden om te remediëren en te oefenen. Je kunt er teksten of lessen mee voorbereiden.

SprintPlus bevordert de motivatie en de zelfstandigheid bij lezen en schrijven, zowel op school als daarbuiten.

Meer informatie over SprintPlus

De Typetuin

Ontwikkeling typevaardigheid

De Typetuin is een belangrijk label van Brightskills. In de Typetuin leren kinderen op een speelse manier blind én met 10 vingers typen. De gehele cursus is adaptief, waardoor ieder kind op zijn eigen niveau oefent.

Dit sluit perfect aan op ICT-basisvaardigheden en is een onderdeel van de 21st century skills.

Bekijk de website van Typetuin

21st century skills

Ontwikkelen van competenties

We zien dat universiteiten, opleidingsinstituten en vooral bedrijven kennis steeds minder belangrijk vinden. Er is een duidelijke verschuiving naar het aanleren van vaardigheden zoals samenwerken, creativiteit en mediawijsheid.

Samengevat zijn dit 21st century skills. Deze zijn belangrijk omdat de wereld constant verandert. Het is aan ons om hierin mee te bewegen en onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst.

Webshop