Download hier de privacy verklaring.

Privacy verklaring Brightskills Holding BV

kvk 17221246

laatste update: 1-2-2021

Brightskills biedt meerdere diensten en producten. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor:

• de acceptatie van je bestelling van product en/ of promotieartikelen
• de uitvoering van overeenkomsten met jou
• relatiebeheer, en
• managementinformatie, product- en dienstontwikkeling

Je kunt bij Brightskills ook producten bestellen die door andere bedrijven geleverd worden. In dat geval sturen wij jouw bij de bestelling aangeleverde persoonsgegevens door naar die bedrijven. Brightskills kan jouw persoonsgegevens gebruiken om je al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over mogelijk interessante producten of diensten van Brightskills.

Wij gaan te allen tijde zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens en wij zullen je gegevens niet aan derden verstrekken. Gegevens die door jouw bezoekgedrag aan deze website te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.

Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met dit privacy statement en met het feit dat Brightskills de genoemde persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

PRIVACY CONVENANT
In een drachtige samenwerking hebben de PO Raad en de VO Raad, de GEU (leermiddelenaanbieders) KBb-e( schoolleveranciers) en de VDOD (Digitale Onderwijs Dienstverleners) een privacy convenant opgesteld, dat regelt hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Het convenant vertaalt voor scholen en aanbieders van leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs de privacyregelgeving naar de praktijk. Brightskills is ervan overtuigd dat privacybescherming gebaat is bij een zo groot mogelijke openheid en heeft het Privacy Convenant dan ook ondertekend.

GEDRAGSREGELS
Indien je reageert op een actie of een van de aangeboden diensten en producten bij Brightskills afneemt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig. Gerelateerd aan de actie, dienst of het product worden er niet meer gegevens gevraagd dan voor de onderscheiden doeleinden nodig zijn. Indien meer gegevens worden gevraagd wordt duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden en welke op vrijwillige basis. Alle gevraagde gegevens zullen uitsluitend voor het aangegeven doel worden gebruikt.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

COOKIES EN VOORKEUREN
Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn nodig om gebruikers door de bestelomgeving te leiden. Er wordt bijgehouden waar de gebruiker zich in het besteltraject bevindt en welke artikelen er zijn besteld. Ook wordt rekening gehouden met de historie van bestellers, zodat zij eenvoudig voor de juiste groep de juiste artikelen bestellen. Daarnaast worden er voorkeuren onthouden zoals schermresolutie, taal en type browser. De website houdt ook loggegevens bij die het mogelijk maken om fouten op te sporen en de website te verbeteren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser en de schermresolutie. Met deze gegevens borgen wij dat de website – onafhankelijk van type device of browser – naar behoren werkt.

INZAGE EN VERZET
Je kunt te allen tijde inzage vragen in de gegevens die wij van jou hebben geregistreerd en je kunt jouw gegevens aanpassen. Je kunt ons verzoeken jouw school- of persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
Scholen kunnen hiervoor mailen (administratie@typetuin.nl) of bellen (013-2047022).
Indien je geen prijs meer stelt op aanbiedingen (directmarketing, telemarketing, en e-mailmarketing) en gegevensverstrekkingdoor ons, dan kun je je uitschrijven. Wij zullen de verdere verwerking van uw gegevens dan direct beëindigen.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Hiervoor of voor andere vragen, klachten of reacties kun je contact opnemen met:

Holding Brightskills BV.
Bosscheweg 46
5056 KC Berkel-Enschot
013-2047022
administratie@typetuin.nl

Waar Brightskills staat, wordt Brightskills Holding BV bedoeld.

Webshop